nhược điểm của một trung tâm máy nghiền mỏ lộ thiên