máy tính có màn hình màu xanh lá cây và giating trên màn hình