sản xuất và thiết kế máy và nhà máy cho đá granit ở Anh