nhà máy máy nghiền khai thác mỏ để ứng trước tiền thuê