những cái tên mới lớn nhất trong những người khổng lồ trên bầu trời được liệt kê