quy trình thử nghiệm của nhà máy nghiền quặng mangan Trung Quốc