phân cách từ tính cao của thương hiệu hàng đầu từ đông trung quốc