nhà máy denim quốc tế thành lập nhà máy tại Trung Quốc