một hàm di động với máy nghiền hình nón để làm việc ở Ấn Độ