Ngành công nghiệp đá granit andhra pradesh ở eo biển nghiêm trọng phía sau