mparison của năng lượng tiêu thụ trong nhà máy quặng sắt ướt và khô