sản xuất tại nhà máy chế biến quặng đồng với hiệu quả cao