quá trình trong đó băng tải được sử dụng trong ngành thép