nhà máy chế biến và xử lý quặng antimon năng lượng thấp