năng lượng chủ yếu được sử dụng trong sản xuất xi măng