nguyên liệu gốm thiếc ở Nigeria

Địa chỉ mua dụng cụ và nguyên liệu làm bánh

Ở Hà Nội 1. Cửa hàng Hàng Thiếc – số 21 và 26: chuyên bán các loại khuôn và dụng cụ làm bánh. Có thể mặc cả nhé^^ 2. Mua dụng cụ và nguyên liệu làm bánh tại 3. Cửa hàng Jolischef: số 22 ngõ 1 Hoàng Quốc Việt – có website là >[#]

Địa chỉ mua dụng cụ và nguyên liệu làm bánh

Ở Hà Nội 1. Cửa hàng Hàng Thiếc – số 21 và 26: chuyên bán các loại khuôn và dụng cụ làm bánh. Có thể mặc cả nhé^^ 2. Mua dụng cụ và nguyên liệu làm bánh tại 3. Cửa hàng Jolischef: số 22 ngõ 1 Hoàng Quốc Việt – có website là >[#]

Địa chỉ mua dụng cụ và nguyên liệu làm bánh

Ở Hà Nội 1. Cửa hàng Hàng Thiếc – số 21 và 26: chuyên bán các loại khuôn và dụng cụ làm bánh. Có thể mặc cả nhé^^ 2. Mua dụng cụ và nguyên liệu làm bánh tại 3. Cửa hàng Jolischef: số 22 ngõ 1 Hoàng Quốc Việt – có website là >[#]