phương pháp vật lý và hóa học được sử dụng để tinh chế vàng