Dla dzieci z diagnozą autyzmu i Zespołu Aspergera organizujemy zajęcia, które pomogą im się odnaleźć w otaczającym ich świecie. Zajęcia oparte są na Treningu Umiejętności Społecznych, podczas którego uczymy dzieci:

  • rozpoznawania emocji u siebie i innych;
  • radzenia sobie z emocjami, jakie ich dotykają;
  • uważnego słuchania;
  • podstaw komunikacji między ludźmi;
  • zawierania nowych znajomości.

Często boimy się tego, czego nie znamy. Tymczasem zajęcia takie ułatwiają poznanie i zrozumienie świata i innych ludzi, co jest konieczne dla zdrowego i pełnego życia, dobrego samopoczucia i poczucia bezpieczeństwa. Na naszych zajęciach chcemy wyposażyć dzieci w tę niezbędną podstawę potrzebną do prawidłowego funkcjonowania społecznego.  

Zajęcia odbywają się w grupach 6-osobowych.