Powrót

 

Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywa się na wniosek rodziców/opiekunów dziecka, poparty opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez uprawnioną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W ramach WWRD oferujemy następujące terapie:

- psychologiczną
- pedagogiczną
- logopedyczną
- Integracji Sensorycznej

oraz rehabilitację.