Powrót

 

Ogłaszamy rekrutację do grupy TUS (Trening Umiejętności Społecznych) dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat oraz od 10 do 13 lat. 

 

Szczegóły: 

- zajęcia TUS mają formę warsztatów 

- grupy zamknięte od 6 do 8 osób (po rozpoczęciu treningu nie dołączają nowi uczestnicy)

- czas trwania spotkania: 90 minut

- zajęcia odbywają się w Centrum Terapeutycznym "Bosko" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

- koszt jednego spotkania: 40 zł od osoby

- zajęcia prowadzi dwóch certyfikowanych terapeutów

- wybór ćwiczonych umiejętności jest ustalany po wcześniejszej analizie potrzeb i możliwości uczestników.