Centrum leczniczo - rehabilitacyjne „Bosko” to nowoczesny ośrodek, w którym oferujemy specjalistyczną pomoc dla dzieci z zakresu diagnozy, terapii i edukacji. Tworzy go zespół specjalistów z różnych dziedzin – lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, fizjoterapeutów – posiadających wieloletnie doświadczenie pracy zarówno w wyspecjalizowanych  placówkach oświatowych jak i klinicznych.

Naszą zasadą jest zindywidualizowane podejście do zgłaszających się do nas osób oraz całościowe, wielopłaszczyznowe postrzeganie ich problemów. Współpraca wielu specjalistów ułatwia diagnozę i opracowanie najlepszej terapii.

W pracy z dzieckiem bazujemy na jego mocnych stronach, wykorzystujemy metodę wzmocnienia pozytywnego, pomagamy odzyskać wiarę w siebie i swoje możliwości oraz wzbogacać się w nowe umiejętności. Stwarzamy dogodne warunki do wszechstronnego rozwoju – umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego.

Ściśle współpracujemy z rodzicami/opiekunami, którym służymy profesjonalną pomocą i wsparciem dla osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest dobro i zdrowie ich dzieci/podopiecznych.