Terapia psychologiczna / psychoterapia to forma pomocy osobom, które doświadczają trudności emocjonalnych, kryzysów, traumy, ale także tym, którzy pragną lepiej poznać i zrozumieć siebie. Dzięki psychoterapii osoby borykające się z problemami psychologicznymi mogą je przezwyciężyć, ucząc się bardziej adaptacyjnych zachowań oraz sposobów postrzegania i oceny siebie i świata. "Psychologia to nauka o zachowaniu człowieka. Jej podstawowym celem jest takie zrozumienie ludzkiego zachowania, które umożliwia modyfikację zachowań zaburzonych a także promowanie zachowań zdrowych i pożądanych" (ks. dr Marek Dziewiecki).

Terapia psychologiczna jest terapią kompleksową, obejmującą pracę z dzieckiem i jego rodzicami. Koncentruje się na emocjach, problematycznych zachowaniach i relacjach dziecka w rodzinie i grupie społecznej.