Głównym celem terapii logopedycznej jest poprawa sprawności komunikacyjnej dzięki stopniowemu korygowaniu zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Wywiad z rodzicami/ opiekunami prawnymi, obserwacja dziecka oraz specjalistyczne testy służą za podstawę do diagnozy i opracowania programu terapii.

 

Charakterystyka terapii:

 • wywoływanie spontanicznej artykulacji;

 • usprawnianie aparatu oddechowego;

 • usprawnianie narządów artykulacyjnych;

 • poszerzanie zasobu słownictwa, zarówno czynnego jak i biernego;

 • ćwiczenie artykulacji głosek;

 • usprawnianie słuchu fonemowego;

 • praca z dziećmi z problemami szkolnymi.

 

Wskazania:

 • wady wymowy;

 • opóźniony rozwój mowy;

 • jąkanie;

 • niedosłuch;

 • rozszczep wargi i podniebienia;

 • autyzm;

 • dziecięce porażenie mózgowe;

 • niepełnosprawność złożona;

 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia.
   

Prowadzące:

mgr Aneta Kapela – logopeda, pedagog edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

mgr Magdalena Byrska – neurologopeda, pedagog edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej