Integracja bilateralna to współpraca i koordynacja obu stron ciała w ruchu. Jedna strona ciała wykonuje ćwiczenia niezależnie od ruchów drugiej. Umożliwia to koordynację obu części podczas wykonywania wielu sekwencji ruchu. Celem terapii jest stymulowanie albo hamowanie układu sensorycznego i motorycznego. To indywidualny program, który składa się z szeregu ćwiczeń ruchowych, które pacjent wykonuje codziennie i systematycznie w domu. Dzięki ćwiczeniom mózg efektywniej i szybciej przetwarza bodźce. Dzieci poznają prawidłowe wzorce ruchowe, a także odnajdują położenie swojego ciała w przestrzeni i poznają jego schemat.

 

Program integracji bilateralnej ma na celu poprawić następujące funkcje:

 

 • świadomość ciała, schemat ciała;

 • równowagę statyczną i dynamiczną;

 • kontrolę postawy;

 • współpracę między półkulami mózgu;

 • współpracę ciała w obrębie góra – dół, prawo – lewo, przód – tył;

 • poczucie kierunku;

 • pamięć sekwencyjną i planowanie ruchu;

 • automatyzację ruchów;

 • daje możliwość wielozadaniowości;

 • działanie funkcji fizycznych, umiejętności poznawczych, percepcji, uwagi i pamięci;

 • pewność siebie, poczucie własnej wartości i motywacji.

 

Integrację bilateralną można łączyć z innymi terapiami ruchowymi, np. z terapią integracji sensorycznej.

Podjęcie terapii BI jest zawsze poprzedzone diagnozą, która wskazuje problemy rozwojowe dziecka.

 

Prowadząca:

mgr Lucyna Homa – pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia, terapeuta Integracji Bilateralnej.