Terapia SI polega na wywoływaniu odpowiednich reakcji sensorycznych dziecka. Są to ćwiczenia przeprowadzane w specjalnie zaprojektowanej sali, stymulującej zmysły, przybierające formę wesołej zabawy ruchowej. Dziecku od narodzin dostarczana jest ogromna ilość informacji sensorycznych, które musi odpowiednio interpretować, aby jak najpełniej doświadczać otaczającego go świata. Podczas terapii SI dziecko łączy wszystkie zmysły i wykorzystuje je razem, odpowiednio reaguje na bodźce. Zajęcia te kształtują pozytywną samoocenę dziecka, wspierają codzienne funkcjonowanie oraz jego rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny.

Terapię SI poprzedza diagnoza, w oparciu o którą dopasowywane są właściwe, najskuteczniejsze metody pracy indywidualnej z dzieckiem i rodzaje ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć.

Terapia SI stosujemy u dzieci:

  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, takimi jak: słaba koncentracja uwagi, dysortografia, dysgrafia, dysleksja;

  • z ADHD, ADD, FAS;

  • autystycznych;

  • opóźnionych psychoruchowo;

  • niepełnosprawnych intelektualnie;

  • z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym;

  • ze schorzeniami o podłożu genetycznym, np. Aspergera, Zespół Downa, Williamsa, Reta, Turnera.

 

Prowadzące:

mgr Lucyna Homa – pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia, terapeuta Integracji Bilateralnej.

mgr Anna Pękała – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia.