Jest to cykl spotkań, których głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w ich codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Przeznaczone są dla osób szukających sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Zajęcia umożliwiają nabycie umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi, pobudzają do refleksji nad własnymi postawami wychowawczymi i są miejscem wymiany doświadczeń.