Rehabilitacja to usprawnianie poprzez zespół działań, które dążą do przywrócenia maksymalnych i optymalnych funkcji w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej.

 

Oferujemy rehabilitację dla dzieci:

 • z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym;

 • z ADHD, ADD (deficyt koncentracji uwagi)

 • z płodowym zespołem alkoholowym (FAS);

 • autystycznych;

 • opóźnionych psychoruchowo;

 • niepełnosprawnych intelektualnie;

 • dotkniętych schorzeniami o podłożu genetycznym, takimi jak Zespół Aspergera, Zespół Downa, Reta, Williamsa, Turnera;

 • z dysfunkcjami narządu ruchu;

 • po urazach;

 • niemowląt z zaburzeniami napięcia mięśniowego;

 • niemowląt z nieharmonijnym rozwojem ruchowym.

 

Prowadzące:

mgr Alicja Affanasowicz – fizjoterapeuta, specjalizacja w zakresie fizjoterapii dziecięcej, terapii neurorozwojowej, NDT– Bobath dla dzieci

mgr Anna Pękała – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia

mgr Anna Chrobak – Steckel – pedagog, muzykoterapeuta, terapeuta zajęciowy, Instruktor Rekreacji Ruchowej