Muzykoterapia to forma terapii bazująca na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na psychikę i organizm człowieka. Pozytywne działanie poprzez muzykę może przybierać wiele form i łączyć ze sobą różne dziedziny wykorzystujące muzykę, takie jak pantomima, taniec, teatr. Gra na instrumentach muzycznych wpomaga rozwój kreatywności, doskonalenie zdolności manualnych oraz myślenia logicznego. Słuchanie odpowiednio dobranej muzyki prowadzi do odprężenia, wyciszenia, pozbycia się zbędnego napięcia. Taniec, obok wzmacniania motoryki, uczy dziecko świadomości własnego ciała i znaczenia ruchu dla zdrowia. W każdej formie aktywności wykorzystywanej przy muzykoterapii dziecko może odnaleźć coś dla siebie. Nasi terapeuci dokładają starań by wybrać dla dziecka najodpowiedniejszą dla niego formę zajęć. Nierzadko jest to inspirujące doświadczenie znajdujące swą kontynuację w dalszym życiu, gdyż wyzwala ono w dziecku potencjał twórczy, który umiejętnie wykorzystany stanowi doskonały środek pomocy w różnych życiowych sytuacjach.