Metoda Tomatisa® wpływa na plastyczność połączeń nerwowych, które odpowiedzialne są za dekodowanie i analizę dźwięków oraz koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową. Procesy te mają wpływ na efektywne nabywanie rozmaitych umiejętności szkolnych. Metoda Tomatisa® skraca czas analizy informacji dźwiękowej, co przyczynia się do poprawy pamięci, koncentracji i uwagi, a przez to zdolności efektywnego uczenia się.

Trening uwagi słuchowej to wykorzystanie „elektronicznego ucha”. Odpowiednio dobrany materiał dźwiękowy o określonej i stopniowo filtrowanej częstotliwości stymuluje pacjenta drogą powietrzną oraz kostną.

Trening podzielony jest na kilka faz, począwszy od intensywnego, inicjującego terapię pobudzania dźwiękowego do aktywnego udziału pacjenta.