DIAGNOZY:

Diagnoza psychologiczna, czas trwania 120 min.  Cena 200 zł

Diagnoza psychologiczna z opisem funkcjonowania dziecka, 3 spotkania do 60min. z omówieniem . Cena 300 zł

Diagnoza psychologiczna z opisem funkcjonowania dziecka, 4 spotkania do 60min. z omówieniem . Cena 350 zł

Diagnoza Integracji sensorycznej, 3 spotkania po 50 min. Cena 250 zł

Diagnoza Integracji bilateralnej, 1 spotkanie, w tym program ćwiczeń. Cena 140 zł

Diagnoza neurologopedyczna, 2 spotkania po 50 min. Cena 140 zł

Diagnoza logopedyczna, 1 spotkanie 60 min. Cena 80 zł

Badanie testem KORP (ocena rozwoju psychoruchowego), czas trwania 120 min. Cena 200 zł/ 180 min. cena 300zł

Diagnoza gotowości szkolnej. Cena 300 zł

 

KONSULTACJE:

Rehabilitacja. Cena 100 zł

Integracja sensoryczna. Cena 100 zł

Integracja bilateralna. Cena 80 zł

Neurologopedyczna. Cena 100 zł

Logopedyczna. Cena 90 zł

Pedagogiczna. Cena 80 zł

Psychologiczna. Cena 110 zł

Terapia Tomatisa® - trening uwagi słuchowej. Cena 100 zł

 

TERAPIE INDYWIDUALNE:

Integracja sensoryczna 50 min. Cena 80 zł

Terapia neurologopedyczna 30 min. Cena 40zł

Terapia neurologopedyczna 60 min. Cena 80 zł

Terapia logopedyczna 30 min. Cena 40 zł

Terapia logopedyczna 60 min. Cena 80 zł

Terapia pedagogiczna 30min. Cena 40 zł

Terapia pedagogiczna 60 min. Cena 80 zł

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży 50 min. Cena 100 zł

Terapia psychologiczna rodzin 60 min. Cena 130 zł

Terapia psychologiczna osób dorosłych 50 min. Cena 100 zł

Psychoterapia 50 min. 100 zł

Terapia Tomatisa® - trening uwagi słuchowej 1 pełny cykl ( 13 sesji codziennie po 2 godziny – 50 zł za godzinę). Cena cyklu: 1 300 zł

Zajęcia edukacyjne 45 min. Cena 50 zł

Terapia ręki 45 min. Cena 60zł

Terapia ręki 60 min. Cena 80 zł

Rehabilitacja 60 min. Cena 80zł

Rehabilitacja niemowląt NDT Bobath 45 min. Cena 80 zł

Rehabilitacja niemowląt NDT Bobath 60 min. Cena 100 zł

Korekcja i profilaktyka wad postawy 45 min. Cena 60 zł

 

TERAPIE GRUPOWE:

ZAJĘCIA I WARSZTATY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM:

Muzykoterapia, arteterapia 60 min. Cena 20 zł

Zajęcia metodą W. Sherborne 60 min. Cena 20 zł

Zajęcia teatralne 50 min. Cena 20 zł

Korekcja i profilaktyka wad postawy 45 min. Cena 35 zł

ZAJĘCIA I WARSZTATY DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM:

Muzykoterapia, arteterapia 60 min. Cena 20 zł

Zajęcia metodą W. Sherborne 60 min. Cena 20 zł

Zajęcia teatralne 50 min. Cena 20 zł

Korekcja i profilaktyka wad postawy 45 min. Cena 35 zł

Trening umiejętności społecznych (12 spotkań), czas trwania spotkania: 90 min. Cena 60 zł / 60min. 45zł

 

 

FORMY PŁATNOŚCI: gotówka/karta/przelew

 

KONTO BANKOWE:

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

PL 57 1050 1256 1000 0092 6423 7752