Arteterapia, czyli terapia sztuką, to rodzaj psychoterapii, który wykorzystuje twórczość w zajęciach terapeutycznych. Mówiąc prosto, jest to leczenie sztuką. Polega ono na wykorzystywaniu zasobów twórczych człowieka w służbie jego zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Arteterapia pomaga w zrozumieniu siebie, a także w radzeniu sobie z napięciami. Wykorzystuje ona potencjał poznawczy człowieka i jest wspaniałym narzędziem prowadzącym do większego otwierania się na świat i odkrywania go. Czerpie z różnych dziedzin sztuki i łączy różne ich elementy. Jest szczególnie efektywna w pracy z dziećmi — korzysta z ich niezwykłej zdolności odmiennego spojrzenia na świat niż dorośli i doskonale dostosowuje się do dziecięcego sposobu przeżywania otaczającej ich rzeczywistości.  

 

Prowadzące:

mgr Anna Chrobak-Steckel – pedagog, muzykoterapeuta, terapeuta zajęciowy, Instruktor Rekreacji Ruchowej

mgr Aleksandra Nowak — arteterapeuta, muzyk, pedagog edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

mgr Dominika Grzbiela-Pyter – pedagog resocjalizacji, terapeuta dramy